2014. október 22-én tartotta alakuló ülését a város új (öt évre választott) képviselő-testülete. A város vezetői átvették megbízó levelüket a választási bizottság elnökétől, Papp Györgynétől.

Előbb Mészáros Miklós polgármester, majd az új képviselő-testület tagjai letették a tisztségük gyakorlásához szükséges esküt, Dr. Markó Péter jegyző a soron következő teendőkről tájékoztatta a képviselőket. Az ülésen részt vett Móring József Attila országgyűlési képviselő is.

Az ülést követően az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek.


Mészáros Mikós polgármester köszöntője

 

2014.október 12-én új fejezet kezdődött a magyar önkormányzatiság 24 éves történetében. Most első alkalommal nem négy, hanem öt évre szólnak a mandátumok.

Először is szeretném megköszönni a választópolgároknak, hogy az idei maratoni választási évben immár harmadszor is az urnákhoz járultak, éltek választójogukkal.

Köszönöm azoknak, akik bíztak bennem és az előző sikeres ciklus folytatásában. Nagy megtiszteltetés ez nekem, hiszen Bogláron polgármester még soha nem kapott ilyen nagyarányú megerősítést.

Köszönöm azoknak is, akik bíztak abban a nyolc jelöltben, akik a felálló képviselő-testület tagjai lettek. Hiszem, hogy valamennyien az eskühöz híven Balatonboglár fejlődése és a magyar nemzet javára fognak dolgozni.

Aki végigsétál városunkon, az számba veheti és tapasztalhatja, mi minden történt 2010 óta: ott a korszerű egészségügyi központ, a gyermekek birodalma, az óvoda és bölcsőde, a piac, a Szent Erzsébet Park a maga csodáival, a Platán sétány a Borudvarral, Buborékkal, játszóterekkel és a hajóval, az új főterek, már jó úton járhatunk Kislakra és az ottani kultúrház teteje sem ázik be.

Milliárdok segítették ezt a fejlődést, de a legnagyobb dolog az, hogy adósságunkat a kormány eltörölte, most már tényleg a magunk urai lehetünk és nem mindegy, hogyan élünk ezzel a lehetőséggel.

Pár hónapon belül újabb, már előkészített projektek valósulnak meg: a Datalogic Park több száz munkahelyet teremt, a NEKA fejlesztések révén soha nem látott lehetőségeket kapunk nemcsak a sport, de az oktatás, turizmus terén is. Az óvoda után megújulnak az iskolaépületek, Kislak végre jó vizet kap, közel 100%-os lesz a szennyvízhálózatunk. Ha Lelle partner lesz, akkor elkészül a Munkácsy utca is, rajtunk már nem múlik.

Vannak olyan terveink is, melyekhez még forrásokat kell teremtenünk. Felújításra szorul több középület, a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani, utakat, járdákat kell építeni, a ravatalozókat felújítani.

A fejlesztési támogatások gazdája mostantól Somogy Megye Közgyűlése lesz. Mintegy 50 milliárd forint céltámogatásról fog dönteni a 16 megyei képviselő, köztük én is. Balatonboglár polgármestereként természetesen azon leszek, hogy városunkat, térségünket, a Balatont legjobb tudásom szerint ott is segítsem.

Az adósság elengedése révén arra is lehetőségünk van, hogy több szociális programot indítsunk az arra rászorulóknak. Fontos feladatnak tekintem a helyi családok, vállalkozások és munkaadók további támogatását, a bogláriak helyben tartását.

Remélem, öt év múlva is elmondhatom majd, hogy egy több mint 6000 lakosú, fejlett, fejlődő és sikeres kisvárosban élünk.

Szép őszi időnk van. Ha tehetik, sétáljanak fel a kápolnákhoz, az ezeréves templomromhoz a Szent Erzsébet Parkba. Álljanak meg a keresztnél, csodálják meg a Balatont és a domborműnél gondoljanak a királylány tanítására:

„Egy célotok legyen: tegyétek boldoggá az embereket!”

Én ezen leszek.


2014. Október 29 20:18:24./