Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény alapján álláspályázatot ír ki 2 fő részére segédfelügyelő munkakörre.

 

Pályázati feltételek:

18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvánnyal igazoló cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárságú, legalább középfokú iskolai végzettségű személyek.

 

A segédfelügyelő alkalmazása munkaszerződés alapján jön létre

 

Munkavégzés helye:

Balatonboglár Város közigazgatási területe

 

Munkavégzés időtartama:

2018. július 1 napjától 2018. augusztus 31 napjáig tart

A segédfelügyelő munkaköre:

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet alapján: feladatai ellátása keretében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában, dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában, rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtásban, rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítésében, a helyszín biztosításában.

 

A munkáért járó díjazás:

havi bruttó 180.500 Ft

 

A munkavégzés során kapcsolattartó személy:

Dr Markó Péter jegyző, mint megbízó valamint Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető (06207788-445)


2018. Április 25 16:35:20./