Balatonboglár Város Önkormányzata 2017. április 15. - június 15. között EBÖSSZEÍRÁST végez.

 

A 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A transzponderrel korábban megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles volt állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

 

Az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérjük Balatonboglár Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és részünkre legkésőbb 2017. június 15. napjáig visszajuttatni szíveskedjenek.

 

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal (HU-8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.) Ügyfélszolgálatán, illetve letölthetők a www.balatonboglar.hu weboldalról. Az ebösszeíró lapot ebenként kell kitölteni, az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módon lehet benyújtani:

 

- Postai úton: Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal, 8630 Balatonboglár Erzsébet utca 11.

 - Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán elhelyezett gyűjtőládába,

-elektronikusan a kozteruletfelugyelet@balatonboglar.hu email címre

 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás érvényes információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését a fent ismertetett módokon teheti meg.

 

A 2014. évi ebösszeírás alkalmával bejelentett ebek adatait is be kell jelenteni.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

  

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

  Dr. Markó Péter  jegyző


2017. Március 18 20:40:25./