Az alábbiakban összefoglalót olvashatnak majd a város Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának július 28-i nyilvános üléséről, melynek egyik legfontosabb napirendi pontja egy olyan döntés volt, ami – ha eredménye bekövetkezik – sok mindent megváltoztathat a város életében. A döntés megértéséhez azonban nem elegendő a szokásos összefoglaló, egy kicsit vissza kell tekinteni a múltba.

A téma az Urányi János Sport- és Szabadidőközpont értékesítése a Magyar Állam felé. Nos, ennek az első hallásra meghökkentő kérdésnek ma már közel két évtizedes háttere van. A kezdet még a 90-es évek végére nyúlik vissza, amikor nagy vita volt Balatonbogláron, hogy uszoda, vagy sportcsarnok épüljön? A képviselő-testületben akkor patthelyzet alakult ki, így kompromisszumos megoldásként született meg az uszoda és sportcsarnok építésének terve.

Az elindult beruházás azonban elakadt és több kisebb-nagyobb botrány után kivitelezőt kellett váltani. A komplexum végül csúszással ugyan, de elkészült, a város birtokba vette. Ezután következtek az igazi gondok, hiszen az építkezéshez a város svájci frank alapú hitelt vett fel, melynek törlesztése a 2007-ben induló hitelválság után csak nagy erőfeszítések árán volt lehetséges. Balatonboglárnak gyakorlatilag alig maradt más fejlesztésekre fordítható forrása, mert az évi 100 millió forintos törlesztés, valamint a csarnok fenntartásának évi 30-35 millió forintos költsége elvitte a keret jelentős részét.

A 2010-ben megalakult polgári kormány célul tűzte ki az önkormányzatok adósságrendezését, melynek során Balatonboglár is megszabadult hiteleitől, aminek teljes összege több mint egy milliárd forint volt, és ebből volt nagyjából 700 millió az Urányin lévő teher.

A történethez szorosan hozzátartozik a 2013-ban Balatonbogláron megalakuló Nemzeti Kézilabda Akadémia, amely indulásánál a sportkomplexum tartós kibérlésével eleinte nagy terheket vett le a város képzeletbeli válláról, de az évek során a csarnok fenntartásához szükséges önkormányzati támogatás újra az eredeti szint közelébe ért. Időközben, az Urányihoz tartozó telken megépült a NEKA saját csarnoka, és ez a terület a felépítményekkel osztatlan közös tulajdonba került a NEKA csarnokot üzemeltető Nemzeti Sportközponttal (NSK). Ráadásul, ugyanez a helyzet a volt Vasutas Üdülővel, amit az állam előbb a város tulajdonába adott, majd a NEKA szállásközpontjának megépítéséhez 50 évre visszabérelte. Emiatt ez a terület is, a felépítményekkel együtt jelenleg osztatlan közösben van az NSK-val.

Úgy tűnik, hogy a NEKA fejlődésének kicsit gátja (nemrég kértek újabb építkezéshez engedélyt) ez a közös ló történet. Ráadásul, az új csarnokuk mellett továbbra is szükségük van az Urányira. Emiatt nemrégiben az állami vagyont kezelő minisztérium bejelentkezett, hogy ingyenesen állami tulajdonba vennék a sportközpontot, hangsúlyozva, hogy azt amúgy is a Magyar Állam fizette ki. Ezt az elképzelést a Képviselő-testület elutasította, de egyúttal ajánlatot tett, hogy ha az állam hajlandó megfelelő árat fizetni, akkor a város átadja a komplexumot, és helyette másikat épít.

Ezek után kisebb szünet következett, míg végül Mészáros Miklós polgármester találkozott az illetékes minisztériumi főosztály vezetőjével, és ezen született egy olyan ajánlat, hogy ha a város ingyenesen lemond a volt Vasutas Üdülő, ma már NEKA szállásközpontban lévő tulajdonrészéről (amúgy is ingyen kapta), akkor a Magyar Állam az értékbecslő által megállapított áron megveszi az Urányit.

Május végétől július végéig nem történt semmi, mígnem a minisztériumból érkezett egy sürgető levél az ügyben. Ennek hatására rendkívüli bizottsági, majd rögtön azt követő testületi ülést hívtak össze, melynek összefoglalója a következőkben olvasható:

 

Összefoglaló Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2017. július 28-án a Fischl-házban megtartott nyílt üléséről

(Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.)

 

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke megállapította, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fő megjelent, 1 fő igazoltan van távol, az ülés határozatképes, ezért azt megnyitotta. A bizottság nyílt és zárt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Keserű Zoltán és Türjei Attila bizottsági tagokat, majd elfogadták az ülés napirendi pontjait.

 

Ezek után elöljáróban Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági, illetve a testületi ülés összehívása nem felel meg az SZMSZ-nek, mert minimum 48 órával előbb ki kell küldeni a megtárgyalandó anyagot. Dr. Markó Péter jegyző erre válaszul elmondta, hogy bizonyos anyagok előző nap késő délután érkeztek meg, csak azt követően tudta a hivatal továbbítani a képviselők részére az előterjesztéseket.

 

Dr. Sziberth László erre kifejtette, hogy többet nem fog a bizottság ilyen rövid időn belül összeülni, és most is csak a város érdekének figyelembe vételével hajlandóak rá. Majd rátértek az első napirendi pontra, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletére. A napirendi pontot végül úgy fogadták el, hohy az eredeti előterjesztéshez képest 2017. augusztus 7-18. közötti időszak lett az igazgatási szünet időtartama.

 

Következett a második napirendi pont, melynek címe: A balatonboglári 1549/1 hrsz-ú ingatlan (volt Vasutas Üdülő) térítésmentes állami tulajdonba adása és az 1267/17 hrsz-ú ingatlan (Urányi János Sportcentrum) értékesítése a Magyar Állam részére.

 

Mészáros Miklós polgármester bevezetőül elmondta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Vagyonelemek Főosztályának vezetője a mellékelt e-mailben megkereste a jegyzőt a Kodály Zoltán utca 12-13 szám alatti 1549/1 hrsz-ú Nemzeti Kézilabda Akadémia Szállás, Kollégium térítésmentes, illetve a Gaál Gaszton u. 58. szám alatti 1267/17 hrsz-ú Nemzeti Kézilabda Akadémia Sportcsarnok adás-vétel útján történő állami tulajdonba adása ügyében.

 

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kifejtette, hogy a testület részéről korábban már felmerült az az igény, hogy minden ez irányú témáról bizottsági, illetve testületi szinten tárgyaljanak. Mivel nem került testület elé, a polgármester nem volt felhatalmazva, hogy megállapodjon a témában. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy az előző nap délután megkapott anyagról aznap munkaidő végéig kell döntenie a képviselő-testületnek. Mindezek ellenére – a települési érdekre tekintettel - azt javasolta, fogadják el tárgyalási alapnak, hogy az önkormányzat térítésmentesen állami tulajdonba adja a Kodály Z. u. 12-13. szám alatti ingatlant, ha az állam illetékes szerve garantálja azt, hogy a felértékelt áron megvásárolja az Urányi Sportcsarnokot, illetve a hozzá tartozó földterületet. Ezt a két megállapodás-tervezetet kizárólag együttesen javasolta tárgyalni.

Továbbá Balatonboglár sportjának biztonsága érdekében az adás-vételi szerződés mellékleteként az önkormányzat kapjon garanciát arra, hogy három év időtartamra bérleti jog illeti a várost az Urányi Sportcsarnokra, az öltözőkre, illetve a labdarúgó pályára vonatkozóan.

 

Mészáros Miklós polgármester szerint megállapodás nem született, az ajánlatról pedig tájékoztatta a képviselő-testületet, illetve korábban nem lehetett testület elé vinni a témát, mivel a konkrét ajánlat csak most érkezett meg. Egyetértett a bizottság elnökének véleményével, hogy az önkormányzat csak akkor adja térítésmentesen az állam tulajdonába a Kodály Z. u. 12-13. szám alatti ingatlant, ha létrejön az Urányi Sportcsarnokra vonatkozó adás-vétel. Természetesen feltétel az is, hogy meg kell egyeznie a két félnek a vételi díjban. Egyetértett továbbá a garancia beépítésével a szerződésbe, illetve, hogy egy időben kell a két szerződésről tárgyalni, dönteni.

 

Kalász Zoltán képviselő nehezményezte, hogy 50-60 oldalas anyagokat előző nap küld ki a hivatal, miközben már korábban is rendelkezésre álltak. Szerinte már a tárgyalások elején közölni kell az önkormányzat igényét a másik fél felé. Korábban bizonyos sportágak háttérbe szorultak egy magasabb érdek miatt, a hosszú bérletben sem hisz, ezt az elmúlt időszak bizonyította. Célként kell kitűzni a labdarúgás fejlesztését, melyhez az eladásból származó bevétel segítséget nyújthat.

 

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a határozati javaslatot kiegészíteni javasolta a következő szöveggel: „… a Magyar Állam megvásárolja a most kézhez kapott érték meghatározó szakvéleményben felértékelt áron az Önkormányzat tulajdonában álló Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58. szám alatti …ingatlant.”

 

Mészáros Miklós polgármester erre reagálva elmondta, hogy az értéket meghatározó szakvélemények nem az adás-vételhez készültek, az állam ezt nem ismeri, nem biztos, hogy elfogadja. Gáspár László referens szerint ezek a szakvélemények a beruházási megállapodásban rögzített második értékbecslések. Ugyanakkor néhány napja itt volt az MNV Zrt. képviselője, aki szintén értékbecslést készített érintett ingatlanokról.

Amúgy piaci árról nehéz beszélni a sportközpontok vonatkozásában, mivel adás-vételük ritkán történik. A beruházási megállapodáshoz készült első értékbecsléseket az építésrendészeti bírságokról szóló kormányrendelet irányadó számai alapján határozták meg. Ez a mostani értékbecslés sokkal korrektebb és pontosabb módszerrel készült.

 

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke továbbra is azt javasolta, kiindulási alap az abban foglalt érték legyen, illetve pontosítsák, hogy a beruházási megállapodásban rögzített második értékbecslésről van szó. Kalász Zoltán képviselő kérte, hogy nevesítsék a pontos összeget a határozatban (3.087.000.000,- Ft).

 

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, további módosítás legyen, hogy „az adás-vételről szóló szerződések tervezeteit egy időben, egyszerre terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé a polgármester”. Továbbá, a három éves bérleti jog garantálását is tartalmazza a határozati javaslat.

Végül a bizottság tagjai egyhangú szavazással elfogadták a módosított határozati javaslatot.

 

A harmadik napirendi pont volt a Platán strand komplex fejlesztése tárgyú pályázat keretében öntött gumiburkolatú sportpálya felújítását és a vizes játszótéren öntött gumiburkolat készítést végző vállalkozó kiválasztása.

 

Gáspár László referens előadta, hogy a „Platán strand komplex fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban az öntött gumi burkolatú kosárlabda pálya felújítás (1. rész) és a vizes játszótér területén készítendő öntött gumi burkolat (2. rész) vonatkozásában az ajánlatkérést a Képviselő-testület korábban eredménytelennek nyilvánította, mert nem érkezett megfelelő ajánlat. Az öntött gumi burkolatok készítésére ismételten ajánlatokat kértek. Az ajánlattételi felhívásokat ezúttal 6 vállalkozónak küldték meg. A pályázatok beadásának határideje: 2017. június 20-án telt le. A határidő leteltéig összesen 6 db ajánlat érkezett be. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok bontására 2017. június 21-én került sor a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. balatonfüredi irodaházában.

Az 1 rész (öntött gumi burkolatú kosárlabda pálya felújítása) vonatkozásában az ajánlott legkedvezőbb összegű ajánlati ár a TÜNDÉRKERT'97. Kertészeti Szolgáltató Kft. 6.479.000,- Ft + 1.749.546,- Ft ÁFA, azaz bruttó 8.229.346,- Ft összegű ajánlata volt. A „Platán strand komplex fejlesztése” című pályázatunkban az öntött gumi burkolatú sportpálya felújítására és a pálya bekerítésére összesen biztosított előirányzat összege bruttó 11.400.000,- Ft. A gumi burkolatú sportpálya bekerítésére adott árajánlatok közül korábban már elfogadásra került a Boglári Kék Bálna Kft. 1.000.000,- Ft + 270.000,- Ft ÁFA összegű ajánlata. Az öntött gumi burkolatú sportpálya felújítására kapott legkedvezőbb ajánlati ár és a pálya bekerítésének együttes költsége: bruttó 9.499.346,- Ft, amely az előirányzaton belül van.

A 2. rész (vizes játszótér területén öntött gumi burkolat készítése) vonatkozásában az ajánlott legkedvezőbb összegű ajánlati ár a TÜNDÉRKERT'97. Kertészeti Szolgáltató Kft. 2.994.000,- Ft + 808.380,- Ft ÁFA, azaz bruttó 3.802.380,- Ft összegű ajánlata.

A „Platán strand komplex fejlesztése” című pályázatunk költségtervében a vizes játszótér területén a meglévő felületre öntött gumi burkolat készítés előirányzata bruttó 3.600.000,- Ft. A kapott legkedvezőbb ajánlat kis mértékben, 202.380 Ft-tal meghaladja az előirányzatot. Az 1. részben felhasználásra nem kerülő előirányzat a 2. rész többlet forrásigényének biztosítására a szükséges mértékig átcsoportosítható.

 Mindezekkel együtt javasolta, hogy a mindkét részre legkedvezőbb ajánlatot tevő TÜNDÉRKERT'97. Kertészeti Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadják el, amit a bizottság egyhangúlag meg is tett.

A nyilvános bizottsági ülés utolsó pontjaként a képviselők a Balatonboglári Szüreti Fesztivál biztonsági tervéhez kapcsolatos döntéseket, köztük az érintett utcák lezárásáról szóló rendeletet hozták meg. A nyilvános bizottsági ülést rögtön a testületi ülés követte, ahol ismét megerősítették a bizottság döntéseit.

A részletes vita megtekinthető a Balatonboglár Város Youtube-csatornán.


2017. Augusztus 31 01:42:02./