Összevont bizottsági ülés

 

Tartalom:

Szeptember 27-én (csütörtökön) együtt ülésezett Balatonboglár Város Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi, valamint a Humán Bizottsága. Az ülésen tájékoztatót is meghallgattak a város labdarúgásának újraindításáról.

A következő napirendeket tárgyalták:

Napirend:
Nyílt ülés:
1. „Települési Önkormányzatok Rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása (PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíj pályázathoz csatlakozás és a pályázati kiírás elfogadása (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. Családorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása (PVÜB, EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. A Városháza klímaszerelési munkálatait végző vállalkozó kiválasztása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Platán strandi kútvízkezelő berendezés és a hozzá tartozó gépház kivitelezését végző vállalkozó kiválasztása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Települési és térségi víziközmű rendszer 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási-felújítási és pótlási terveinek jóváhagyása (PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 6/2017.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
10. Tájékoztatás utóellenőrzési jelentésről (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11. 2017. évi, 41. BB Szüreti Fesztivál értékelése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2017. évi, 41. BB Szüret Fesztivál kaució visszafizetése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
12. Tájékoztatás beruházások állapotáról (PVÜB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
13. Döntés a térfigyelő rendszer bővítése céljából (PVÜB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
14. Strand-fenntartók beszámolója (PVÜB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
15. A látrányi 0166/3 hrsz-ú ingatlan eladásáról nyilatkozat (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
16. Üzemeltetési megállapodás megkötése a Balatonboglári lecsapoló csatorna üzemeltetésére (PVÜB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
17. KOLA-Ker Kft. vételi szándék (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
18. Vételi ajánlat a 2139 hrsz-ú útra (PVÜB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
19. Területhasználati engedély iránti kérelem – Magyar Posta Zrt., előre-szállító ládák telepítése, területbérleti szerződés (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
20. Területhasználati engedély iránti kérelem - Élvehal Horgász Egyesület – V. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny (PVÜB, HB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
21. Kaposvári Vízilabda Klubbal kötendő bérleti szerződés elfogadása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
22. Külső bizottsági tag megválasztása (HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
23. Beszámoló a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkájáról. Tájékoztatás a 2017/2018. évi tanévre szóló munkatervéről (HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
24. Október 6-ai ünnepség előkészítése
Előadó: Kalász Zoltán bizottsági elnök
25. A Platán strandon lévő „Balaton játszótér” rendszeres karbantartására vonatkozó szerződés megkötése (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
26. Fischl ház homlokzat felújítását végző vállalkozó kiválasztása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
27. Balatonboglári Közterület-fenntartó Szervezet gépbeszerzése (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
28. Boglári futball jövője (HB)


29. Zárt ülés:
Z/1. Önkormányzati bérlakás ügyek (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. Peres ügyekről tájékoztató (PVÜB)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző

 

Az ülésről készült vágatlan videó felvétel a Balatonboglár város Youtube-csatornán az alábbi linken megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=ayUOOJhb9VA

 


2017. Október 01 12:49:15./