A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXV7I. törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza.

A magánfőzés - azaz a saját tulajdonú desztilláló-berendezésen, saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés - szabályozása több tekintetben változik.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a maqánfőzésre szolgáló desztilláló­berendezést a tulajdonszerzést követő 15, azaz tizenöt naptári napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-iét megelőzően történt, 2015. január 15-iq be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, azaz a jegyzőhöz.

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés idő pontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, amennyiben az eltér a magánfőző lakcímétől.

Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz megtenni a bejelentést. Ilyen esetben az adott jegyző értesíti a bejelentésről a többi érintett jegyzőt.

A bejelentkezési nyomtatvány beszerezhető a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján vagy letölthető a www.balatonboglar.hu honlapról is.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-iétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző párlatot állít elő, 1.000,- forint/év (azaz egyezer forint/év) átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalánvadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik-e gyümölcstermő területtel.

Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 (egy) év elteltével évül el.

A magánfőzés átalányadózásos szabályozási megoldásából következően 2015-től megszűnik az a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan vagy eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.

Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető,

mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

További információ, tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.