Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján álláspályázatot ír ki PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakörre.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 2016.06.01.-2018.09.30.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (III/7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 16. pontjában, illetve a II. 2. pontjában meghatározott képesítési feltétel megléte mindkét esetnél akár az I. besorolási osztályban, akár a II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, leltározási feladatok elvégzése, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Költségvetési rendelet, képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok. Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben. Befektetett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások könyvelése, a pénzügyi csoportvezető munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003. (XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel:

Magyar állampolgárság; Cselekvőképesség; Büntetlen előélet; Középiskola/gimnázium; Regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon; Pénzügyi területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret; Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, pénzügyi szakon; Költségvetési szerveknél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret; Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.05.20.

Érdeklődni: Csere Viktória pénzügyi vezető 85/550-333