„BURSA HUNGARICA” SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2017. évi forduló

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.

FIGYELEM!

- A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon pályázói regisztráció szükséges.

- A regisztrációt követően töltheti fel a pályázó a rendszerbe a személyes és a pályázati adatokat.

- A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a pályázati kiírásban szereplő mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) Kánya Erika (II. em. 1. sz. iroda) (tel.: 06-20-367-6228)

A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Az "A" és "B" típusú pályázati felhívások megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján, valamint a www.balatonboglar.hu oldalon. További információk: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

„A” típusú pályázati kiírás

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egyháztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

1) - nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt (nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ...)

2) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén:

- az utolsó három hónap (nettó) átlagára vonatkozó munkáltatói igazolást

- gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt

3) havonta rendszeresen nem mérhető jövedelem, valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó APEH igazolást

4) őstermelő esetén az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását

5) munkanélküliség esetén az álláskeresési ellátást megállapító határozatot és a kifizetésre vonatkozó bizonylatot, ennek hiányában a regisztrálást igazoló iratot

6) aktív korúak ellátásában részesülők esetén az erről szóló határozatot

Csatolni szükséges továbbá a testvér(ek) iskolalátogatási igazolását.

„B” típusú pályázati kiírás

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egyháztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: lsd. fent

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.