Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélszolgálatos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati tevékenységének ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán nyújt, a 0620/7788-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3585/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálatos. • Elektronikus úton Tóth Zoltán részére a tothzoltan@balatonboglar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonboglar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Letölthető formában